Therapiehonden

Visie

De begeleidingen met therapiehonden worden gegeven onder de naam en het motto “Bring out the best”. Dit bundelt de gedeelde krachten van mens en hond. De hond zorgt voor een nieuwe start door onbevooroordeeld te zijn. Kinderen en volwassenen kunnen tot rust komen en meer ontspannen. Vanuit deze invalshoek kan therapeutisch van start gegaan worden, zonder dat de cliënt ‘druk’ ervaart op zichzelf. Het is de hond die iets moet doen waardoor de aandacht afgeleid wordt van de therapie zelf. Natuurelementen worden in de therapieomgeving mee opgenomen, zoals een fris lokaal of de open lucht. Hierdoor wordt de biologische basisnood, die zorgt voor het optimaal functioneren van de mens, mee in kaart gebracht.

Doelgroep

De therapiehond kan meerwaarde bieden bij kinderen/volwassenen met:
•    Faalangst/laag zelfbeeld:
Het inzetten van een therapiehond is vaak minder bedreigend en confronterend dan met een therapeut alleen. De praktische oefeningen met de therapiehond kunnen onder andere sociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfredzaamheid stimuleren.
•    ADHD:
Het inzetten van een therapiehond kan een positief effect hebben op de aandacht, lichaamscontrole, impulsiviteit, planning en werkhouding. Daarnaast kan de therapiehond ook leren om de cliënt meer tot rust en ontspanning te laten komen.
•    Autismespectrumstoornis:
Honden blijken een positief effect te kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen/volwassenen met een autismespectrumstoornis. Het contact tussen cliënt en therapiehond kan het gevoel van veiligheid en zelfwaardering stimuleren, alsook de sociale vaardigheden bevorderen en het leren opnemen van verantwoordelijkheid. Ook leren de personen zich beter inleven in ‘gevoelens’ en kunnen dit dan leren vertalen naar andere kinderen en volwassenen.
•    Verder is er een algemeen stimulerend en motiverend effect wanneer een therapiehond aanwezig is. Dit wil zeggen dat je alleen al door de aanwezigheid van de hond een omgeving creëert waar de motivatie van de cliënt stijgt.

Doelen

Ook op vlak van logopedische aspecten kan er samen met de hond gewerkt worden rond verschillende doelstellingen:
•    Algemene communicatieve vaardigheden
•    Taalproblemen/taalstoornis: de verschillende aspecten van taal kunnen binnen de therapie aangebracht worden
•    Articulatorische vaardigheden
•    Leervaardigheden/leerstoornissen van kinderen, zoals lezen, spelling, rekenen
•    Voorbereidende leervaardigheden oefenen

Ook voor deze doelstellingen kan de therapiehond fungeren als helper in verschillende opzichten. Kinderen met dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsdysfasie en verbale dyspraxie kunnen ook genieten van deze manier van therapie. Bij leesproblemen kan de therapiehond extra motivatie bieden doordat de kinderen aan de hond kunnen voorlezen.
Op vlak van taal zou de therapiehond taalopdrachten kunnen uitvoeren, zoals het ontvangen van correct uitgesproken commando’s door de cliënt.
De doelen worden natuurlijk individueel opgesteld per persoon, en zo kan zorg op maat aangeboden worden.

De assistentie van de therapiehond tijdens de logopedische therapie kan buiten de logopedische doelstellingen nog verschillende doeleinden beogen:
•    Groeien van zelfvertrouwen en vergroten van het zelfbeeld
•    Ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden
•    Contact maken met anderen
•    Verkrijgen van motivatie
•    Versterken van vaardigheden
•    Opdoen van succeservaringen
•    Gewenst gedrag bevorderen
•    Bewust worden van lichaamstaal

De therapiehonden

1.    Pippa ♀
Pippa is een lieve Engelse Cocker Spaniël. Ze is een rustige, vrolijke en aanhankelijke hond. Ze geeft en ontvangt graag veel liefde. Voor het krijgen van een hondenkoekje haalt ze graag haar trukendoos boven.

 

2.    Hugo ♂
Hugo is een kruising van een Maltezer en een Poedel. Ook wel “Maltipoo” genoemd. Hugo is een speelse en lieve hond. Hij is dol op aandacht en heeft een grote aaibaarheidsfactor doordat zijn vacht op een bolletje wol lijkt. Door het vachttype van de Maltipoo heeft Hugo een meer allergievriendelijke vacht. Zowel de Poedel als de Maltezer behoren tot de allergievrije hondenrassen.

Werkwijze

De therapiehonden kunnen ingezet worden tijdens de logopedische therapie, maar ook los van een logopedische therapie. Afhankelijk van de hulpvraag en de doelen die opgesteld worden zal één van deze twee honden of beide honden ingezet worden tijdens de therapieën.

Prijzen

Indien de hond wordt ingezet tijdens de logopedische therapie gelden de tarieven volgens het RIZIV (zie “logopedie”).
Indien de hond wordt ingezet buiten de logopedische therapie is het tarief 25 euro per sessie van 30 minuten.

 

 

Deze foto's werden gemaakt door de professionele huisdierenfotograaf van DD-Photography (www.dd-photography.be)