Logopedie

Kinderen

De ontwikkeling van jonge kinderen kan op verschillende gebieden vertraagd of gestoord verlopen. In dit geval kan logopedische therapie nuttig zijn. Wij begeleiden daarbij kinderen met onder andere:
- Een vertraagde spraakontwikkeling of spraakstoornissen
- Een vertraagde taalontwikkeling of taalstoornissen
- Leerproblemen of -stoornissen (lezen, spelling en rekenen)
- Complexe ontwikkelingsstoornissen (o.a. autisme, ADHD, …)
- Moeilijkheden bij het studeren

Logopedisch materiaal kinderen   Logopedisch materiaal kinderen

 

Praktisch

U kan bij ons terecht op eigen initiatief of na een doorverwijzing (bv. school, CLB, arts, …). Wij zijn bereikbaar via email of telefonisch (zie contact). Bij afwezigheid contacteren we u zo snel mogelijk.
De eerste afspraak bestaat uit een verkennend gesprek en eventueel reeds de start van een aantal onderzoeken. In de meeste gevallen kan u via het ziekenfonds terugbetaling bekomen voor de logopedische begeleiding. Op welke vorm van terugbetaling u recht hebt, is afhankelijk van de stoornis en de resultaten van de onderzoeken. De aanvraagprocedure voor de terugbetaling doorlopen we samen met u.
We hanteren de officiële tarieven van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De huidige tarieven en terugbetalingen kan u hieronder terugvinden, deze zijn van toepassing sinds november 2020. Bij huisbezoeken en sessies op school wordt er een kleine bijdrage voor vervoersonkosten aangerekend.

Tarieven Totaalbedrag Terugbetaling ziekenfonds met voorkeursregeling Terugbetaling ziekenfonds met normaal tarief
Behandelingssessie
30 minuten
€ 28.04 € 26.04 € 22.54
Behandelingssessie
60 minuten
€ 56.32 € 51.82 € 45.32
Sessie op school
30 minuten
€ 27.04 € 25.06 € 21.09
Aanvangsbilan € 32.83 € 29.83 € 25,33
Evolutiebilan € 46,80 € 42.30 € 35,80