Hippotherapie

Visie

Ook de begeleiding met paarden wordt gegeven onder de naam en het motto “Bring out the best”. Dit bundelt de gedeelde krachten van mens en paard.

Hippotherapie is een vorm van therapeutisch paardrijden.

De paarden hebben een ondersteunende of assisterende rol tijdens de therapie. Eigenlijk is het paard een partner, die dient als katalysator, motivator en stimulator.

Het dier kan helpen demonstreren dat het kind de moeite waard is om geliefd te zijn. De aanwezigheid van het paard tijdens een hulpverleningssituatie kan het kind ook helpen vertrouwen te hebben in anderen en in zichzelf.

Verder is er een algemeen stimulerend en motiverend effect wanneer een therapiepaard aanwezig is. Dit wil zeggen dat je alleen al door de aanwezigheid van het paard een omgeving creëert waar de motivatie van de cliënt stijgt.

Elk kind is uniek. Dit vraagt een specifieke begeleiding van de therapeut. Samen met de ouders en/of eventuele begeleiders is het belangrijk een intakegesprek te plannen zodat de doelstellingen van de hippotherapie afgestemd kunnen worden op de noden van het kind. 

 

Doelgroep

De hippotherapie kan meerwaarde bieden bij kinderen/jongvolwassenen (4 – 18  jaar) met:

 • Faalangst/laag zelfbeeld:

Kinderen zijn meer geneigd zich open stellen en er ontstaat een ontspannen moment waar de aandacht even naar het dier verplaatst wordt en niet rechtstreeks op het kind ligt. Het kind zal zich meer op zijn/haar gemak voelen.

Dieren kunnen een bijdrage leveren door het geven van bepaalde reacties:

 • Het vermogen om bepaalde gedragingen uit te voeren waarop de verwachte en gewenste uitkomst volgt (het kind ziet dat zijn/haar gedrag invloed heeft op de gedragingen van het dier)
  • Bv: het kind aan het dier commando’s laten geven
 • Uitvoeren van een gedraging die de cliënt eerst eng vond en niet durfde
  • Bv: het paard leiden, het paard borstelen, op het paard gaan staan,…
 • Het geloof van mensen dat zij dingen kunnen laten gebeuren die gunstig zijn voor zichzelf en voor anderen
  • Bv: als het dier uitgelaten of ontspannen gedragingen vertoont naar aanleiding van gedragingen van het kind.
 • Kinderen met ADHD, ASS

Eén van de moeilijkheden waarmee personen met ADHD en/of ASS regelmatig te maken krijgen, is het tekort aan executieve functies. Executieve functies zijn te omschrijven als ‘complexe hersenprocessen ‘ die doelgericht gedrag aansturen en georganiseerd problemen oplossen. Ze zijn aangeboren en ontwikkelen zich in de loop van het leven. Met deze functies bepaalt het kind het doel van zijn handelen en gedrag, en kan het afleidende keuzes negeren. Het kan plannen, en stap voor stap deze taak uitvoeren.

Dieren kunnen ervoor zorgen dat executieve gedragingen door kinderen in toom worden gehouden. De aanwezigheid van het dier zorgt ervoor dat het kind en de hulpverlener weer tot rust komen. Impulsieve en actieve kinderen kunnen door het omgaan met dieren bovendien leren hoe ze zich kunnen beheersen om het dier geen pijn te doen.

Daarnaast is hippotherapie voor die kinderen een ideale uitlaatklep om hun energie te ventileren. Het is tevens een middel om zich beter te leren concentreren.

 • Kinderen met een mentale beperking

Deze kinderen hebben meestal een natuurlijke aantrekkingskracht naar paarden. Deze therapie beperkt zich niet tot enkel maar wandelen op de rug van het paard. Velen zijn zelfs in staat een heel aantal vaardigheden van het paardrijden onder de knie te krijgen.

 • Op vlak van de logopedische vaardigheden kan er samen met de paarden gewerkt worden rond verschillende doelstellingen:

  • Algemene communicatieve vaardigheden
  • Taalproblemen/taalstoornis: de verschillende aspecten van taal kunnen binnen de therapie aangebracht worden
  • Articulatorische vaardigheden
  • Leervaardigheden/leerstoornissen van kinderen, zoals lezen, spelling, rekenen.
  • Voorbereidende leervaardigheden oefenen (bv: tellen, rangschikken, rijmen,…)

 

Foto’s

 

Werkwijze

De paarden kunnen ingezet worden tijdens de logopedische therapie, maar ook los van een logopedische therapie. Vaak zal het therapieplan bestaan uit een combinatie van verschillende doelstellingen. Het betreft individuele sessies van 30 of 60 minuten. Ook het verzorgen en opzadelen van het paard hoort hierbij.

Vaardigheden kunnen, indien nodig, eerst aangebracht worden tijdens een logopedische therapie in het kabinet van de therapeut (al dan niet met ondersteuning van de therapiehonden).

 

Prijzen

30 euro per sessie van 30 minuten.

50 euro per sessie van 60 minuten.